venuspub
ورود / ثبت نام

آشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس بخش دوم

14/آبان/1398 مقالات بدون دیدگاه

آشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس :  ونوس ، موسسه آموزشی تخصصی کنکور با کیفیت بالا، موسسه کنکور ونوس با درک عمیق نیاز های آموزشی نسل جدید ، از سال ۱۳۹۰ دست به اقدامی نوین زده است .موسسه ونوس که در زمینه کنکور به صورت تخصصی فعالیت میکند، توانسته است با بهره گیری از تخصص و تجربه اساتید نام آشنا و برجسته کشور (دکتر شهاب اناری – دکتر آرامفر – مهندس مهربان – مهندس یحیوی –مهندس دادبام-استاد آزاده-مهندس بنی هاشمی-دکتر سرکشیک زاده-دکتر سبحانی – استاد رادمان مهر -مهندس نصیری-مهندس حسینی- …) به همراه تکنولوژی آموزش شفاهی ، بصری دی وی دی کلیه کتاب های درسی دوره دبیرستان ( از اول تا پیش دانشگاهی ) را با رویکردی تشریحی ، تستی ، نکات کلیدی و جمع بندی طراحی و تولید نماید.

دی وی دی زیست پیش2 کنکور تدریس استاد آرامفر

دی وی دی های آموزشی زیست شناسی پیش دانشگاهی 2 با تدریس استاد آرامفر در موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه دی وی دی های آموزشی شامل 9 لوح فشرده می‌باشد، که در آن استاد آرامفر ضمن تدریس زیست‌شناسی پیش دانشگاهی نکات کلیدی این درس را به تفضیل بیان کرده است.

سرفصل‌های این مجموعه دی وی دی به شرح زیر می‌باشد:
DVD 1     :     <<<         
فصل ششم- پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی
DVD 2     :     <<<         
DVD 3     :     <<<         
فصل هفتم-رفتار شناسی
DVD 4     :     <<<         فصل هشتم-شمارش انرژی در جانداران
DVD 5     :     <<<         فصل هشتم-فتوسنتز وتنفس
DVD 6     :     <<<         فصل هشتم-محاسبات عددی فرایند تنفس سلولی
DVD 7     :     <<<         فصل نهم-ویروس ها وباکتری ها
DVD 8     :     <<<         فصل دهم-آغازیان
DVD 9     :     <<<         فصل یازدهم-قارج ها

زیست‌شناسی ژنتیک مندلی استاد آرامفر

مجموعه‌ی آموزشی درس ژنتیک با عنوان " زیست‌شناسی، ژنتیک مندلی" شامل مطالب فصل‌های 5 تا 8 زیست سال سوم با تدریس استاد آرامفر می‌باشد. این مجموعه دربرگیرنده‌ی 10 لوح آموزشی درس زیست‌شناسی می‌باشد که توسط موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است و در دسترس دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور قرار داده شده است.

در این مجموعه استاد آرامفر ضمن تدریس گیرای درس ژنتیک، نکات کلیدی و نیز شیوه‌های تست زنی درس زیست شناسی را آموزش می‌دهند.

جمع بندی همایش زیست کنکور 94 استاد آرامفر

دی وی دی های آموزشی زیست شناسی (همایش نکته و تست) با تدریس استاد آرامفر در موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه دی وی دی های آموزشی شامل 14 لوح فشرده می‌باشد، که در آن استاد آرامفر ضمن تدریس زیست‌شناسی نکات کلیدی زیست و تکنیک‌های تست زنی این درس را به تفضیل بیان کرده است.

سرفصل‌های این مجموعه دی وی دی به شرح زیر می‌باشد:
DVD 1     :     <<<         
جلسه اول     زیست گیاهی
DVD 2     :     <<<         زیست گیاهی
DVD 3     :     <<<         جلسه دوم     فصل های 1تا 5 سال دوم
DVD 4     :     <<<         فصل های 1تا 5 سال دوم
DVD 5     :     <<<         جلسه سوم     کل سال دوم
DVD 6     :     <<<         کل سال دوم
DVD 7     :     <<<         جلسه چهارم     فصل های 1تا4 و 11 سال سوم
DVD 8     :     <<<         فصل های 1تا4 و 11 سال سوم
DVD 9     :     <<<         جلسه پنجم     فصل های 1تا 7 سال چهارم
DVD 10     :     <<<         فصل های 1تا 7 سال چهارم
DVD 11     :     <<<         جلسه ششم     آزمون جامع اول
DVD 12     :     <<<         آزمون جامع اول
DVD 13     :     <<<         آزمون جامع دوم
DVD 14     :     <<<         آزمون جامع دوم

زیست شناسی همایش 95 کنکور استاد آرامفر

همایش 95 کنکور، تدریس استاد آرامفر شامل 13حلقه لوح فشرده می‌باشد که توسط موسسه آموزشی کنکور ونوس تولید و منتشر گردیده است. این مجموعه جمع بندی شامل مباحث زیر می‌باشد.

DVD 1: مبحث روی تخته ---> فصل یازده پیش دانشگاهی، فصل 1 تا 3 سال دوم.

DVD 2: مبحث روی تخته ---> فصل 5 پیش دانشگاهی، ژنتیک گیاهی، فصل 2 و 3 سال دوم، فصل 8 پیش دانشگاهی

DVD 3: مبحث روی تخته ---> زیست گیاهی 1، فصل 10 پیش دانشگاهی

DVD 4: مبحث روی تخته ---> فصل 9 پیش دانشگاهی، فصل 10 پیش دانشگاهی.

DVD 5: مبحث روی تخته ---> ژنتیک، فصل 3 و 4 پیش دانشگاهی، فصل 3 سال دوم.

DVD 6: مبحث روی تخته ---> ادامه فصل 4 سال دوم،فصل 5 سال دوم، ژنتیک مندلی 2 ،زیست گیاهی 2

DVD 7: مبحث روی تخته ---> ادامه فصل 5 سال دوم،فصل 6 سال دوم

DVD 8: مبحث روی تخته ---> فصل 8 پیش دانشگاهی قسمت 2 ،گیاهی 3 ،ژنتیک مندلی 3

DVD 9: مبحث روی تخته ---> ادامه گیاهی،فصل 1 و 2 پیش دانشگاهی،فصل 1 سال سوم

DVD 10: مبحث روی تخته ---> فصل 7 و 8 سال دوم،ژنتیک مندلی(شجره نامه)

DVD 11: مبحث روی تخته ---> فصل 2 و 3 سال سوم

DVD 12: مبحث روی تخته ---> فصل 5 پیش دانشگاهی قسمت دوم، فصل 6 پیش دانشگاهی، فصل 7پیش دانشگاهی

DVD 13: مبحث روی تخته ---> فصل 4 سال سوم، فصل 11 سال سوم، زیست گیاهی 4

دی وی دی زیست پیش یک کنکور استاد آرامفر

دی وی دی های آموزشی زیست شناسی پیش دانشگاهی 1  با تدریس استاد آرامفر در موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه دی وی دی های آموزشی شامل 11 لوح فشرده می‌باشد، که در آن استاد آرامفر ضمن تدریس زیست‌شناسی پیش 1 نکات کلیدی این درس را به تفضیل بیان کرده است.

سرفصل‌های این مجموعه دی وی دی به شرح زیر می‌باشد:
DVD 1     :     <<<         
آلکاپتونوریا
DVD 2     :     <<<         خلاصه مبحث آلکاپتونوریا
DVD 3     :     <<<         فرآیندهمانندسازی
DVD 4     :     <<<         مرور و حل تست
DVD 5     :     <<<         مبحث قبل
DVD 6     :     <<<         آنزیم محدود کننده و دستگاه الکتروفروز
DVD 7     :     <<<         مدل سوپ بنیادی وسوپ جهانی ونکات RNA
DVD 8     :     <<<         
ایده های دامارک داروین و نظریه ترکیبی انتخاب طبیعی
DVD 9     :     <<<         ژنتیک جمعیت
DVD 10     :     <<<         درون آمیزی واصل هاردی
DVD 11     :     <<<         صفات پیوسته و بحث گرانیک

زیست شناسی همایش 95 کنکور استاد آرامفر

همایش 95 کنکور، تدریس استاد آرامفر شامل 13حلقه لوح فشرده می‌باشد که توسط موسسه آموزشی کنکور ونوس تولید و منتشر گردیده است. این مجموعه جمع بندی شامل مباحث زیر می‌باشد.

DVD 1: مبحث روی تخته ---> فصل یازده پیش دانشگاهی، فصل 1 تا 3 سال دوم.

DVD 2: مبحث روی تخته ---> فصل 5 پیش دانشگاهی، ژنتیک گیاهی، فصل 2 و 3 سال دوم، فصل 8 پیش دانشگاهی

DVD 3: مبحث روی تخته ---> زیست گیاهی 1، فصل 10 پیش دانشگاهی

DVD 4: مبحث روی تخته ---> فصل 9 پیش دانشگاهی، فصل 10 پیش دانشگاهی.

DVD 5: مبحث روی تخته ---> ژنتیک، فصل 3 و 4 پیش دانشگاهی، فصل 3 سال دوم.

DVD 6: مبحث روی تخته ---> ادامه فصل 4 سال دوم،فصل 5 سال دوم، ژنتیک مندلی 2 ،زیست گیاهی 2

DVD 7: مبحث روی تخته ---> ادامه فصل 5 سال دوم،فصل 6 سال دوم

DVD 8: مبحث روی تخته ---> فصل 8 پیش دانشگاهی قسمت 2 ،گیاهی 3 ،ژنتیک مندلی 3

DVD 9: مبحث روی تخته ---> ادامه گیاهی،فصل 1 و 2 پیش دانشگاهی،فصل 1 سال سوم

DVD 10: مبحث روی تخته ---> فصل 7 و 8 سال دوم،ژنتیک مندلی(شجره نامه)

DVD 11: مبحث روی تخته ---> فصل 2 و 3 سال سوم

DVD 12: مبحث روی تخته ---> فصل 5 پیش دانشگاهی قسمت دوم، فصل 6 پیش دانشگاهی، فصل 7پیش دانشگاهی

DVD 13: مبحث روی تخته ---> فصل 4 سال سوم، فصل 11 سال سوم، زیست گیاهی 4

جمع بندی همایش زیست کنکور 94 تدریس استاد آرامفر

دی وی دی های آموزشی زیست شناسی (همایش نکته و تست) با تدریس استاد آرامفر در موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه دی وی دی های آموزشی شامل 14 لوح فشرده می‌باشد، که در آن استاد آرامفر ضمن تدریس زیست‌شناسی نکات کلیدی زیست و تکنیک‌های تست زنی این درس را به تفضیل بیان کرده است.

سرفصل‌های این مجموعه دی وی دی به شرح زیر می‌باشد:
DVD 1     :     <<<         
جلسه اول     زیست گیاهی
DVD 2     :     <<<         زیست گیاهی
DVD 3     :     <<<         جلسه دوم     فصل های 1تا 5 سال دوم
DVD 4     :     <<<         فصل های 1تا 5 سال دوم
DVD 5     :     <<<         جلسه سوم     کل سال دوم
DVD 6     :     <<<         کل سال دوم
DVD 7     :     <<<         جلسه چهارم     فصل های 1تا4 و 11 سال سوم
DVD 8     :     <<<         فصل های 1تا4 و 11 سال سوم
DVD 9     :     <<<         جلسه پنجم     فصل های 1تا 7 سال چهارم
DVD 10     :     <<<         فصل های 1تا 7 سال چهارم
DVD 11     :     <<<         جلسه ششم     آزمون جامع اول
DVD 12     :     <<<         آزمون جامع اول
DVD 13     :     <<<         آزمون جامع دوم
DVD 14     :     <<<         آزمون جامع دوم

زیست‌شناسی پایه دهم با تدریس استاد نیکجو

مجموعه‌ آموزشی زیست شناسی پایه‌ی دهم با تدریس استاد نیکجو توسط موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است. این مجموعه شامل 21 دی وی دی آموزشی درس زیست شناسی سال 10 تجربی می‌باشد که در آن ضمن تدریس نکته به نکته مباحث زیست‌شناسی سال دهم، نکات کنکوری و ترفندهای تست‌زنی این درس هم آموزش داده می‌شود.

سرفصل‌های این مجموعه عبارتند از :
DVD 1     :     <<<         
زیست شناسی دیروز، امروز، فردا
DVD 2     :     <<<         زیست شناسی دیروز، امروز، فردا
DVD 3     :     <<<         یاخته
DVD 4     :     <<<         یاخته ، انتقال مواد
DVD 5     :     <<<         بافت شناسی
DVD 6     :     <<<         دستگاه گوارش
DVD 7     :     <<<         دستگاه گوارش
DVD 8     :     <<<         دستگاه گوارش
DVD 9     :     <<<         دستگاه گوارش
DVD 10     :     <<<         تست‌های دستگاه گوارش
DVD 11     :     <<<         تنفس
DVD 12     :     <<<         تنفس - تست‌های تنفس
DVD 13     :     <<<         تنفس در جانوان - گردش مواد
DVD 14     :     <<<         قلب
DVD 15     :     <<<         گردش مواد رگ‌ها
DVD 16     :     <<<         گردش مواد - تست چهارگزینه‌ای
DVD 17     :     <<<         خون و گردش مواد در جانواران
DVD 18     :     <<<         کلیه و تنفس اسمزی
DVD 19     :     <<<         کلیه و تنفس اسمزی
DVD 20     :     <<<         زیست گیاهی
DVD 21     :     <<<         زیست گیاهی

زیست سال سوم تدریس استاد آرامفر

مجموعه دی وی دی آموزشی زیست شناسی سال سوم با تدریس استاد آرامفر با همکاری موسسه آموزشی ونوس تولید و منتشر شده است و در دسترس دانش‌آموزان و داوطلبان قرار داده شده است. این مجموعه دی وی شامل 5 حلقه لوح فشرده‌ی آموزش زیست شناسی می‌باشد که ضمن آموزش نکته به نکته زیست سال سوم تکنیک‌ها و ترفندهای تست زنی را آموزش می‌دهد.

سرفصل‌های این مجموعه دی وی دی عبارتند از:
DVD 1     :     <<<         
مکانیزم های دفاعی
DVD 2     :     <<<         نکات آلرژی
DVD 3     :     <<<         مبحث هوا
DVD 4     :     <<<         هورمون ها
DVD 5     :     <<<         انواع لقاح

برچسب ها: جمع بندی همایش زیست کنکور 94 تدریس استاد آرامفر زیست سال سوم تدریس استاد آرامفر دی وی دی زیست پیش یک کنکور استاد آرامفر زیست شناسی همایش 95 کنکور استاد آرامفر زیست‌شناسی ژنتیک مندلی استاد آرامفر جمع بندی همایش زیست کنکور 94 استاد آرامفر دی وی دی زیست پیش2 کنکور تدریس استاد آرامفر محصولات ونوس قیمت محصولات ونوس دی وی دی کنکور دی وی دی کنکور ونوس دی وی دی زیست ونوس قیمت دی وی دی ونوس زیست تجربی ونوس سایت ونوس اساتید ونوس اساتید زیست ونوس زیست آرام فر زیست آرامفر ونوسدیدگاه
دیدگاه شما :

آخرین مطالب

استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی کاربردی ممنوع استآزمون سامفای دانشگاهی امروز برگزار می شودراهکار کاهش تقلب پایان نامه‌ نویسی، پژوهش محور شدن دانشگاه‌هاستدانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعلام شدند93درصد دانشجویان دانشگاه آزاد بدون آزمون جذب می شوندارزیابی دقیق و رتبه بندی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامیامکان ثبت نام مجدد در کنکور ارشد ۹۹ در نیمه بهمن ماه فهرست منابع کنکور سراسری 99 (نظام جدید و نظام قدیم)تکلیف داوطلبان نظام قدیم در کنکور ۹۹ چیست ؟تاثیر معدل در کنکور ۹۹30 دی؛ آخرین مهلت تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزادارتقای 8 پله‌ای رتبه دانشگاه آزاد در پایگاه طلایه‌داران علم آیا دانشگاه هوشمند نیاز جامعه را رفع می‌کند؟محققان به کارمندان و دانشجویان و دانش آموزن چه هشداری می‌دهند ؟در چه تاریخی ثبت نام کنکور سراسری 99 انجام میشود؟ در کنکور 99 نظام جدید را انتخاب کنیم یا نظام قدیم ؟تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 99اعلام برنامه زمانی و آخرین تغییرات کنکور 99 آیا آزمون سراسری 99 را بدون اعمال تأثیر قطعی معدل برگزار میکنند.درخشش عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در جشنواره جوان خوارزمی