venuspub
ورود / ثبت نام

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور 99

12/آذر/1398 مقالات بدون دیدگاه

بودجه بندی زیست شناسی در کنکور 99 :  زیست شناسی از مهم ترین دروس کنکور تجربی به حساب می آید و داوطلبان به عنوان سومین درس دفترچه اختصاصی خود ، باید به 50 سوال آن پاسخ دهند.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی
مباحث / سال 97 96 95 94 93 92 91
مولکول زیستی 1 1 0 0 0 0 0
سفری به درون سلول 1 1 1 0 0 1 1
سفری به دنیای جانداران 1 1 1 0 0 1 1
گوارش 2 1 2 2 3 3 2
تبادل گازها 1 0 1 0 2 0 2
گردش مواد 3 3 5 3 5 2 3
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید 0 0 1 0 1 0 2
حرکت 2 0 2 1 3 2 1
ایمنی بدن 1 1 1 1 1 1 0
دستگاه عصبی 1 2 1 2 3 2 1
حواس 2 3 2 1 0 1 2
هورمون ها و دستگاه درون ریز 1 2 2 1 1 1 2
ماده ژنتیک 0 0 0 0 0 0 0
کروموزوم ها و میتوز 0 0 1 3 0 1 1
میوز و تولید مثل جنسی 0 0 0 0 1 0 1
ژنتیک و خواستگاه آن 4 3 3 3 3 4 4
تولید مثل گیاهان 2 1 2 2 2 1 2
رشد و نمو در گیاهان 1 1 1 1 3 1 3
تولید مثل و رشد و نمو جانوران 3 2 2 3 3 2 2
پروتئین سازی 1 2 2 3 2 2 2
تکنولوژی زیستی 0 0 1 1 0 0 1
پیدایش و گسترش زندگی 1 1 2 0 0 1 0
تغییر و تحول گونه ها 1 1 0 2 0 1 0
ژنتیک جمعیت 4 5 2 4 4 2 1
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی 2 0 1 1 0 1 1
رفتار شناسی 2 1 1 1 1 2 2
شارش انرژی در جانداران 3 3 2 6 3 4 2
ویروس ها و باکتری ها 3 2 1 2 1 4 3
آغازیان 3 3 4 3 2 3 3
قارچ ها 1 1 1 1 2 1 1
کاملا ترکیبی 3 9 5 2 4 6 4

با توجه به جدول فوق و همان طور که مشاهده می کنید ، به غیر از سوالات ترکیبی ، بیشترین سوالات به ترتیب از مباحث گوارش ، گردش مواد ، ژنتیک و خواستگاه آن ، شارش انرژی در جانداران و ویروس ها و باکتری ها مطرح می شوند. بنابراین می بایست بیشتر وقت خود در مطالعه درس زیست شناسی را به مطالعه این مباحث اختصاص دهید.

برچسب ها: بودجه بندی زیست شناسی در کنکور 99 زیست کنکور دی وی دی زیست کنکور منابع زیست کنکور دی وی دی زیست کنکور ونوس محصولات زیست ونوس قیمت محصولات زیست ونوس سایت ونوس ونوس موسسه ونوسدیدگاه
دیدگاه شما :