venuspub
ورود / ثبت نام

درباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم

4/آبان/1398 مقالات بدون دیدگاه

درباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم : رشته اقتصاد اھمیت بسیار زیادی دارد. رشته علوم اقتصادی در دورهی کارشناسی ارشد دارای ۶ گرایش است. این گرایش‌ها عبارتند از:علوم اقتصادی ، توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی ، برنامه‌ریزی سیستمهای اقتصادی ، اقتصاد انرژی ، اقتصاد محیط زیست ، اقتصاد و تجارت الکترونیک ، به علت اینکه تعداد واحد‌ھای گذراندنی در مقطع کارشناسی ارشد محدود است، تفاوت گرایش‌ھای فوق از نظر واحد‌ھای گذرانده شده بسیار کم است

دانشگاه های معتبر ایران در چه گرایش هایی بیشتر سرمایه گذاری کرده اند؟

با توجه به سرمایه گذاری دانشگاه خاتم در بخش اقتصاد نظری، این گرایش نسبت به سایر گرایش های این دانشگاه تمایز پیدا کرده است. یا به عنوان نمونه دیگر آنچه به عنوان اقتصاد توسعه در دانشگاه علامه تدریس می شود، فاصله زیادی با آموزش اقتصاد توسعه در دانشگاه های جهان دارد.

در گرایش های تخصصی تر مانند انرژی، پول و بانک نیز طبیعتا بیشتر نگاه باید به اساتید متخصص آن گروه باشد تا صرفا برند دانشگاه.

راهنمایی در خصوص انتخاب گرایش اقتصاد :

برای کسانی که قصد ادامه تحصیل در مقطع دکتری داخل یا خارج را دارند، توصیه ما گرایش “نظری” است که تمرکز بالاتری بر دروس پایه دارد.

اگر قصد ادامه تحصیل ندارید، گرایش نظری شاید بیش از حد خشک باشد. با توجه به علایق و چشم انداز شغلی خود یک گرایش را انتخاب کنید.

راهنمایی در خصوص انتخاب دانشگاه در کارشناسی ارشد اقتصاد

۱-دانشگاه شریف
۲- دانشگاه خاتم(فقط گرایش نظری)
۳- دانشگاه علامه
۴- دانشگاه تهران
۵-دانشگاه شهید بهشتی
۶-موسسه نیاوران
۷- دانشگاه تربیت مدرس
۸- دانشگاه علم و صنعت
۹- دانشگاه خاتم سایر گرایش ها و خوارزمی

آشنایی با گرایش‌ھای رشته اقتصاد

علوم اقتصادی

در این گرایش که به آن اقتصاد محض نیز گفته می‌‌شود، به طور اصیل به علم اقتصاد پرداخته می‌‌شود. تاکید این گرایش بر روی تئوری ‌ھای اقتصادی است. بر خلاف سایر گرایش‌ھای رشته اقتصاد که در یک زمینه خاص تخصص پیدا می‌کنند، دانش آموختگان این گرایش یک دید کلی و کاملا نظری نسبت به علم اقتصاد پیدا می‌کنند و به این ترتیب زمینه مناسب جھت ورود به تخصص‌ھای مورد علاقه خود را کسب خواھند کرد.

اقتصاد محیط زیست

این گرایش به بررسی اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست و مسائلی از قبیل: منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، منابع آب، منابع انرژی و . . . می‌پردازد. یکی از مھمترین مسائلی که در این گرایش مد نظر است،مسائل مربوط به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار است.

اقتصاد انرژی

تجزیه و تحلیل موضوعات مختلف اقتصاد انرژی از قبیل ساختار بازار، ھیدروکربور‌ھای نفتی و مشتقات آن و سایر انرژی‌‌ھا، قیمت گذاری، صرفه جویی، جانشینی، بازاریابی و بازرگانی بین المللی انواع مختلف انرژی. شناخت تحولات سیاسی سازمان‌ھا و مجامع بین المللی مربوط به انرژی‌‌ھای مختلف، بھره گیری از شناخت کلی مراکز مصرف، اھداف و طرز عمل مجامع بین المللی در امر توسعه و بازاریابی نفت و فرآورده‌ھای نفتی و تولیدات پتروشیمی، برنامه‌ریزی تولید و مصرف انرژی در بخش‌ھای مختلف اقتصادی، برنامه‌ریزی کلان درباره تولید و مصرف انرژی و تعیین خط و مشی و برنامه‌ریزی دراز مدت در سطح کشور، آشنایی با تکنولوژی‌‌ھای موجود در جھان و بھره گیری از آن در زمینه تولید، پالایش، توزیع، مصرف و بازاریابی انرژی از توانمندی‌های فارغ التحصیلان این رشته است.  تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت نفت (نفت، گازوپتروشیمی) با دانش آموختگان اقتصاد انرژی است.

برنامه‌ریزی سیستم‌‌ھای اقتصادی

ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد این رشته، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه‌حل‌ھا و سیاست‌ھای مؤثر و متناسب را ارائه نمایند. فارغ‌التحصیلان این دوره با بھره‌گیری از تسلط بر دانش اقتصاد قادر خواھند بود: به عنوان مدیر و کارشناس ارشد، در تنظیم سیاست‌ھای اقتصادی مشارکت نموده و برای مشکلات اقتصادی کشور در سطوح مختلف تصمیم گیری کرده، ارائه طریق می‌کنند. به عنوان محقق به پژوھش و کسب اطلاعات مورد نیاز پرداخته و با تجزیه و تحلیل آن نقش مؤثری در تصمیمگ یری سیاستگذاران خواھند داشت. به سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی خدمات مشاورهای و مطالعاتی ارائه می‌کنند.

توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

سر فصل‌ھای اصلی که در اقتصاد توسعه به آن پرداخته می‌شود عبارتند از: مطالعه و بررسی تجارب کشور‌ھای پیشرفته در مسیر توسعه یافتگی، بررسی علل توسعه نیافتگی کشور‌ھای در حال توسعه، ارائه راھکار‌ھای مناسب جھت پیشرفت کشور‌ھای در حال توسعه در مسیر توسعه یافتگی. از آنجایی که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در زمره کشور‌ھای در حال توسعه طبقه بندی شده است، فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند نقش به‌سزایی از طریق ارائه راھکار‌ھای مناسب در جھت توسعه یافتگی کشور داشته باشند.

تجارت الکترونیک

با توجه به توسعه روزافزون اینترنت و رایانه و سھم قابل توجه تجارت الکترونیک از تجارت جھانی، اھمیت این رشته مشخص می‌شود. فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند با استفاده از دانش اقتصاد و علوم یارانه‌ای و از طریق نرم‌افزار‌ھای کاربردی در این زمینه به فعالیت بپردازند

درباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم . دی وی دی ارشد ونوس

زمینه ‌ھای اشتغال

ھدف از برگزاری دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بھره‌گیری از دانش اقتصاد، مسائل و مشکلات پیچیده اقتصادی را در سطوح کلان و بخشی و نیز سازمان‌ھای بزرگ اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده و راه حل‌ھا و سیاست‌ھای موثر و متناسب را ارائه نمایند. درحال حاضر بخش قابل توجھی از مشکلات جامعه را مسائل و مشکلات اقتصادی در حوزه‌ھای مدیریت و سیاست‌گذاری و در سطوح اقتصادی و ملی، سازمان‌ھای اقتصادی و بنگاه‌ھا تشکیل می‌دھد. یکی از الزامات توسعه کشور و ارتقاء استاندارد زندگی مردم، بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی در مراکز ستادی تصمیم‌گیری و سازمان‌ھای اقتصادی و اجتماعی است. بھبود کیفیت مدیریت اقتصادی و حل مسائل پیچیده اقتصاد در جھت رشد، توسعه، کنترل و ھدایت یک سیستم اقتصادی پویا در شرایط تحولات نوین اقتصاد جھانی، نیازمند تربیت نیروی انسانی کار آمد و با کیفیت درحوزه علوم اقتصادی است. فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی قادرخواھند بود تا با بھره‌گیری کار آمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرایط، محدویت‌ھا و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، در یک نگرش سیستماتیک به پدیده‌ھا به تجزیه و تحلیل معضلات سیستم‌ھای بزرگ و پیچیده اقتصادی بپردازد. از طرف دیگر این دوره توانمندی‌‌ھای لازم برای انجام تحقیقات و مطالعات راھگشا در راستای حل مسائل اقتصادی کشور در حوزهی فعالیت‌ھای سازمان‌ھای صنعتی، دستگاه‌ھای اجرایی و مراکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاران را فراھم می‌کند

منابعی که به شما در قبولی کارشناسی ارشد اقتصاد کمک می کند ؟

 

برچسب ها: تحصیلات تکمیلی ونوس محصولات ونوس ارشد ونوس سایت مرکزی ونوس قیمت محصولات ونوس تحقیق در عملیات سایت ونوس دی وی دی ونوس اقتصاد خرد و کلان دکتر امیر رحیمی ریاضی مشترک با حسابداری ارشد تدریس استاد سعید عزیزی دی وی دی نظریه های مدیریت دکتر امیدی فرد درباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم محصولات ارشد اقتصاد ونوسدیدگاه
دیدگاه شما :

آخرین مطالب

کلاس‌های نظری دانشگاه شریف مجازی شد/ سامانه‌های آموزش الکترونیکی به کمک دانشگاه آمد پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری راه حلی برای حفظ نخبگان است؟ثبت نام و انتخاب واحد در دانشگاه پیام نور تا ۱۵ اسفند استسازمان امور دانشجویان در استان‌ها تشکیل می شودپذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی مستقل از کنکور استدوره‌های علمی کاربردی برای مهارتی شدن دانشجویان آزاد استدستورالعمل تشکیل هسته‌های دانشجویی «همیار مشاور امین» دانشگاه آزاد ابلاغ شدآغاز ثبت‌نام داوطلبان کارشناسی ارشد از امروزآنچه باید درباره ثبت نام در دوره های پذیرش بدون کنکور دانشگاه ها بدانیدفهرست 40 رشته جدید دانشگاه تربیت مدرس اعلام شدجدیدترین آمار اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی احصاء شدآغاز مهلت مجدد ثبت‌نام کنکور کارشناسی ارشد از دوشنبهمشاور‌های شغلی به دانشجویان باید قبل از ورود به دانشگاه باشدچگونگی طراحی سوالات کنکور سراسری 99 تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمونهاي سراسري سال 1399زمان ثبت نام پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد آیا الزامات تقاضامحور شدن رساله‌های تحصیلات تکمیلی ابلاغ می‌شود؟استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی کاربردی ممنوع استآزمون سامفای دانشگاهی امروز برگزار می شودراهکار کاهش تقلب پایان نامه‌ نویسی، پژوهش محور شدن دانشگاه‌هاست