venuspub
ورود / ثبت نام

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ اعلام شد

16/مرداد/1398 اخبار بدون دیدگاه

ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ کنکور سراری اعلام شد و بیشترین ظرفیت پذیرش به گروه علوم ریاضی و فنی اختصاص دارد.ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون (صرفا بر اساس سوابق تحصیلی) برای سال ۹۸ به تفکیک گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان های خارجی اعلام شده است.

در گروه علوم ریاضی و فنی در مجموع تمام دوره ها و تمام انواع پذیرش ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ظرفیت وجود دارد و پس از آن گروه علوم انسانی با ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ظرفیت در رده بعدی قرار دارد.

در گروه علوم تجربی نیز ظرفیت در مجموع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر است.

در گروه هنر ظرفیت پذیرش ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر و در گروه زبان های خارجی نیز این ظرفیت ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر است.

در مجموع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ظرفیت پذیرش در کل دوره ها و تمامی انواع پذیرش با آزمون و بدون آزمون است که از این تعداد ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر بر اساس سوابق تحصیلی و ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر در دوره های با آزمون پذیرفته می شوند.

گروه آزمایشی آمار داوطلب آمار حاضرین شیوه پذیرش جمع ظرفیت روزانه
علوم ریاضی و فنی ۱۶۴ هزار و ۲۷۰ داوطلب ۱۵۰ هزار و ۶۶۶ نفر با سوابق تحصیلی ۱۶۴ هزار و ۶۸۶ نفر ۹ هزار و ۲۰۵ نفر
با آزمون ۴۸ هزار و ۷۴۸ نفر ۳۸ هزار و ۳۹۷ نفر
جمع

۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر

۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر
علوم تجربی ۶۳۷ هزار و ۴۷۵ داوطلب ۵۴۲ هزار و ۸۴ نفر با سوابق تحصیلی ۳۴ هزار و ۵۲۱ نفر ۸ هزار و ۳۱۲ نفر
با آزمون ۳۶ هزار و ۱۹۱ نفر ۲۸ هزار و ۸۲۹ نفر
جمع ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر
علوم انسانی ۲۸۲ هزار و ۵۴۲ داوطلب ۲۵۹ هزار و ۴۲۱ نفر با سوابق تحصیلی ۱۵۷ هزار و ۲۹۵ نفر ۴۹۵ نفر
با آزمون ۲۷ هزار و ۹۸۱ نفر ۱۶ هزار و ۵۸۰ نفر
جمع ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر
هنر ۱۰۳ هزار و ۸۳۷ داوطلب ۳۶ هزار و ۲۲۷ نفر با سوابق تحصیلی ۱۵ هزار و ۵۸۶ نفر ۶۱۶ نفر
با آزمون ۴ هزار و ۶۲۵ نفر ۳ هزار و ۳۱۹ نفر
جمع ۲۰ هزار و ۲۱۱ نفر ۳ هزار و ۹۳۵ نفر
زبان های خارجی ۱۶۵ هزار و ۸۱۰ داوطلب ۳۰ هزار و ۳۰۵ نفر با سوابق تحصیلی ۲۰ هزار و ۹۴۶ نفر ۱ هزار و ۱۷۵ نفر
با آزمون ۴ هزار و ۲۷۵ نفر ۲ هزار و ۷۳۸ نفر
جمع ۲۵ هزار و ۲۲۱ نفر ۳ هزار و ۹۱۳ نفر
جمع همه گروه ها ۱ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۴۱۱ داوطلب ۱ میلیون و ۱۸ هزار و ۷۰۳ نفر با سوابق تحصیلی ۵۹۶ هزار و ۸۸ نفر ۲۲ هزار و ۵۴۶ نفر
با آزمون ۱۷۱ هزار و ۳۸۴ نفر ۱۰۵ هزار و ۷۴۶ نفر
جمع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر

گروه های هنر و زبان های خارجی به دلیل اعلام علاقمندی از سایر گروه ها در این دو گروه در مجموع محاسبه شده است.

جمع ظرفیت در دوره های روزانه، نوبت دوم، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد، مجازی، پیام نور، غیرانتفاعی، مجازی غیر انتفاعی، فرهنگیان و محروم اعلام شده است.

گروه آزمایشی جمع ظرفیت روزانه نوبت دوم پیام نور غیرانتفاعی پردیس خودگردان ظرفیت مازاد مجازی مجازی غیرانتفاعی فرهنگیان محروم
علوم ریاضی و فنی ۲۱۳ هزار و ۴۳۴ نفر ۴۷ هزار و ۶۰۲ نفر ۹ هزار و ۷۰۰ نفر ۵۸ هزار و ۳۴۰ نفر ۹۳ هزار و ۶۴۸ نفر ۹۸۰ نفر ۰ ۶۰۰ نفر ۴۸۰ نفر ۱ هزار و ۶۳۵ نفر ۴۴۹ نفر
علوم تجربی ۷۰ هزار و ۷۱۲ نفر ۳۷ هزار و ۱۴۱ نفر ۵ هزار و ۳۵۱ نفر ۱۵ هزار و ۹۵ نفر ۹ هزار و ۲۰ نفر ۲ هزار و ۱۰۵ نفر ۱ هزار و ۸۷ نفر ۰ ۰ ۶۸۲ نفر ۲۳۱  نفر
علوم انسانی ۱۸۵ هزار و ۲۷۶ نفر ۱۷ هزار و ۷۵ نفر ۳ هزار و ۸۹۲  نفر ۱۴۱ هزار و ۲۹۰ نفر ۱۶ هزار و ۷۶۵ نفر ۱۱۰ نفر ۰ ۱۲۰ نفر ۶۰۰ نفر ۵ هزار و ۳۱۷ نفر ۱۰۷ نفر
هنر ۲۰  هزار و ۲۱۱ نفر ۳ هزار و ۹۳۵  نفر ۵۴۵ نفر ۵ هزار و ۲۸۰ نفر ۹ هزار و ۹۳۰ نفر ۳۰ نفر ۰ ۰ ۰ ۴۲۰ نفر ۷۱ نفر
زبان های خارجی ۲۵  هزار و ۲۲۱ نفر ۳ هزار و ۹۱۳  نفر ۹۲۴ نفر ۱۲ هزار و ۹۵۰ نفر ۶ هزار و ۴۸۵ نفر ۴۰ نفر ۰ ۰ ۱۲۰ نفر ۷۵۰ نفر ۳۹ نفر
جمع ۷۶۷ هزار و ۴۷۲ نفر ۱۲۸ هزار و ۲۹۲ نفر ۲۵ هزار و ۹۸۷ نفر ۳۵۹ هزار و ۷۱۰ نفر ۲۱۸ هزار و ۳۲۵ نفر ۳ هزار و ۲۹۱ نفر ۱ هزار و ۱۰۸ نفر ۱ هزار و ۶۸۰ نفر ۳ هزار و ۴۸۰ نفر ۲۴ هزار و ۵۵۸ نفر ۱ هزار و ۴۱ نفر

تحصیل در دوره روزانه بدون هزینه و رایگان است و تحصیل در سایر دوره ها با اخذ هزینه همراه است.

برچسب ها: سایت ونوس کنکور ونوس ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون برای سال ۹۸ اعلام شد موسسه ونوس موسسه کنکور ونوسدیدگاه
دیدگاه شما :

آخرین مطالب

چگونگی طراحی سوالات کنکور سراسری 99 تاریخ ثبت نام و برگزاری آزمونهاي سراسري سال 1399زمان ثبت نام پذیرفته شدگان فراگیر دانشگاه پیام نور اعلام شد آیا الزامات تقاضامحور شدن رساله‌های تحصیلات تکمیلی ابلاغ می‌شود؟استفاده از اساتید فاقد کد تدریس در مراکز علمی کاربردی ممنوع استآزمون سامفای دانشگاهی امروز برگزار می شودراهکار کاهش تقلب پایان نامه‌ نویسی، پژوهش محور شدن دانشگاه‌هاستدانشگاه‌های برگزیده در ثبت و همانندجویی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها اعلام شدند93درصد دانشجویان دانشگاه آزاد بدون آزمون جذب می شوندارزیابی دقیق و رتبه بندی مراکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامیامکان ثبت نام مجدد در کنکور ارشد ۹۹ در نیمه بهمن ماه فهرست منابع کنکور سراسری 99 (نظام جدید و نظام قدیم)تکلیف داوطلبان نظام قدیم در کنکور ۹۹ چیست ؟تاثیر معدل در کنکور ۹۹30 دی؛ آخرین مهلت تکمیل ظرفیت پذیرش براساس سوابق تحصیلی کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزادارتقای 8 پله‌ای رتبه دانشگاه آزاد در پایگاه طلایه‌داران علم آیا دانشگاه هوشمند نیاز جامعه را رفع می‌کند؟محققان به کارمندان و دانشجویان و دانش آموزن چه هشداری می‌دهند ؟در چه تاریخی ثبت نام کنکور سراسری 99 انجام میشود؟ در کنکور 99 نظام جدید را انتخاب کنیم یا نظام قدیم ؟