venuspub
ورود / ثبت نام

پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه همدان

22/دی/1397 اخبار بدون دیدگاه

پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه همدان : پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه همدان  برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹  براساس آیین نامه استعدادهای درخشان در این دانشگاه انجام می گیرد.

پذیرش دانشجوی ارشد در دانشگاه همدان

 متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه همدان باید مدارک خود را تا پایان بهمن ماه به این دانشگاه ارسال کنند.

مسئولیت صحت اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎلی متقاضیان برای پذیرش در این دوره ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎضی ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺻﺤﺖ، داﻧﺸﮕﺎه بوعلی سینا ﻫﻴﭻ ﻣﺴئولیتی در قبال آنها ندارد و با متقاضی مطابق قانون برخورد خواهد شد.

براساس اعلام این دانشگاه، به مدارک ناقص و ارسال شده پس از پایان بهمن ماه ۹۷ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

برچسب ها: پذیرش دانشجوی ارشد پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع ارشد پذیرش دانشجوی ارشد بدون آزمون دانشگاه همداندیدگاه
دیدگاه شما :