venuspub
ورود / ثبت نام

آخرین مطالب

شرایط انصراف از تحصیل و شرکت مجدد دانشگاه روزانهزمان تکمیل ظرفیت کنکور ارشد اعلام شد30 گام تا کنکور بخش پنجم آماده سازی شب کنکور30 گام تا کنکور بخش چهارم تمرین تکنیک های آرام بخش30 گام تا کنکور بخش سوم منابع مهم کنکور30 گام تا کنکور بخش دوم مکان مناسب برای مطالعه کنکور30 گام تا کنکور بخش اول نحوه برنامه ریزی برای کنکورآشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس بخش دومآشنایی با دی وی دی های زیست شناسی تجربی ونوس بخش اولآسیب‌های تنوع مدارساهمیت دروس عمومی در کنکور سراسریدانشگاه تهران جزئیات پذیرش دانشجوی پزشکی از لیسانس را اعلام کردطرح جایگزین کنکور در مجلسمیزان تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور 99آموزش و پرورش نتوانست سوابق تحصیلی را به خوبی ایفا کندمنابع امتحانی کنکور سراسری سال ۱۳۹۹8 راه موفقیت در آزمون تستیپذیرش بدون آزمون در دانشگاه‌ها دائمی شدرشته های پرطرفدار در دانشگاه امیرکبیردرباره ارشد اقتصاد بیشتر بدانیم

نظام رتبه بندی تایمز

رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌‌های موسسه آموزش عالی تایمز

نظام رتبه‌بندی تایمز از سال 2004، سالانه 980 دانشگاه‌ برتر جهان را با استفاده از پنج معیار آموزش، پژوهش، استناد، وجهه بین‌المللی و درآمد صنعتی ارزیابی و معرفی می‌نماید. اطلاعات مورد نیاز این نظام رتبه بندی از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران حوزه‌های موضوعی ، پایگاه استنادی اسکوپوس و پرسشنامه‌ای که خود دانشگاه‌ها پر می ‌کنند، گردآوری می شود. شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است:


آموزش
1.    شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحبنظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن 15 درصد).
2.    نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو (وزن 5/4 درصد)
3.    نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن 25/2 درصد)
4.    نسبت فارغ التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی (وزن 6 درصد)
5.    درآمد دانشگاه (وزن 25/2 درصد)

 

پژوهش
6.    شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید (وزن 18 درصد).
7.    بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است (وزن 6 درصد).
8.    درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی (وزن 6 درصد)

 

استناد
9.    تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است (وزن 30 درصد).
 

وجهه بین‌المللی
10.    نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی(وزن 5/2 درصد)
11.    نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی داخلی(وزن 5/2درصد)
12.    همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است(وزن 5/2 درصد).

 

درآمد صنعتی
13.    این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود(وزن 5/2 درصد).

 

 

بر اساس رتبه‌بندی 2019 موسسه آموزش عالی تایم، رتبه بندی دانشگاه‌های ایران به شرح زیر می‌باشد:

 

رتبه دانشگاه های ایران در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز ۲۰۱۹
ردیف دانشگاه رتبه در 2018 رتبه در 2019
۱ صنعتی نوشیروانی بابل ۳۰۱-۳۵۰ ۳۵۱-۴۰۰
۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۰۱-۸۰۰ ۵۰۱-۶۰۰
۳ دانشگاه کاشان ---- ۵۰۱-۶۰۰
۴ دانشگاه علم و صنعت ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد --- ۶۰۱-۸۰۰
۷ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۸ دانشگاه صنعتی شیراز --- ۶۰۱-۸۰۰
۹ دانشگاه تبریز ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۰ دانشگاه تهران ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۸۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۲ شهید مدنی آذربایجان ---- ۶۰۱-۸۰۰
۲۸ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱-۱۰۰۰ ۶۰۱-۸۰۰
۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران --- ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۷ خواجه نصیرالدین طوسی ۶۰۱-۸۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۸ دانشگاه مازندران ---- ۸۰۱-۱۰۰۰
۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۰ علوم پزشکی شهید بهشتی ---- ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۱ دانشگاه شیراز ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
۲۲ دانشگاه الزهرا ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۳ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۴ دانشگاه خوارزمی --- ۱۰۰۱+
۲۵ شهید باهنر کرمان --- ۱۰۰۱+
۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود --- ۱۰۰۱+
۲۷ دانشگاه ارومیه --- ۱۰۰۱+
۲۸ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+
۲۹ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ ۱۰۰۱+