venuspub
ورود / ثبت نام

گرایش ها

گرایش ها :
حسابداري بیانگر سيستمی است که در آن فرآيند ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص و گزارشگری مالی انجام می شود . گزارش های مالی حسابداری در قالب صورت های مالی اساسی به ذی نفعان درون سازمانی نظیر مدیران و ذی نفعان برون سازمان نظیر سهامداران ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و نظایر آن ارائه می شود . به بیان دیگر حسابداری زبان تجارت است و از طریق آن وضعیت مالی شرکت ها و موسسات به بهترین شکل ارائه می شود . رشته حسابداری یکی از پرطرفدار ترین رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد است و فارغ التحصیل در این مقطع از پختگی و آمادگی لازم برای حضور در بازار کار برخوردارند .

فرصت های شغلی در رشته حسابداری از گستردگی زیادی برخوردار است و از پایین ترین تا بالاترین سطح را در بر می گیرد . به همین دلیل تعداد فارغ التحصیلان بیکار در این رشته نسبت به سایر رشته ها بسیار کمتر می باشند . دلیل این امر این است که از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین شرکت ها و کارخانه ها حداقل برای رفع نیازهای قانونی نظیر تهیه اظهارنامه مالیاتی به تخصص حسابداران نیاز دارند . لازم به توضیح است که فارغ التحصیلان رشته حسابداری پس از اتمام تحصیل می توانند در سطوح مختلف و شاخه های مختلف در حوزه امور مالی شروع به فعالیت کنند . حوزه هایی نظیر حسابداری مالی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مدیریت ، حسابداری مالیاتی ، حسابرسی ، حسابداری دولتی ، حسابداری بیمه و حسابداری بانک ها . یکی دیگر از حوزه های فعالیت های رشته حسابداری تحلیلگری مالی در بورس اوراق بهادار می باشد که دامنه فعالیت بسیار گسترده ای را در بر می گیرد .

گرایش های رشته حسابداری عبارتند از :‌

  • حسابداری
  • حسابرس
  • حسابداری مدیریت