venuspub
ورود / ثبت نام

محصولات

محصولات رشته مدیریت  

ردیف

نام درس

مدرس

وضعیت محصول

1

تئوری های مدیریت  

دکتر امیدی فرد

تولید شده

2

اقتصاد خرد و کلان

دکتر امیر رحیمی

تولید شده

3

تحقیق در عملیاتی

دکتر کمالی

تولید شده

4

ریاضی ( ارشد و دکتری )

سعید عزیزی

تولید شده

5

آمار و احتمالات ( ارشد و دکتری )

دکتر طالبی

در دست تولید

6

زبان عمومی ( کلیه رشته ها )

محمد اصفهانی

تولید شده

7

زبان تخصصی مدیریت

محمد اصفهانی

در دست تولید

8

مدیریت از دیدگاه اسلام

دکتر سرکشیک زاده

در دست تولید