venuspub
ورود / ثبت نام

مهندس مهدی یحیوی

مدرس فیزیک کنکور - محصولات شامل دی وی دی های فیزیک سال دوم،فیزیک سال سوم(الکتریسیته ساکن وجاری)،فیزیک سال سوم،حرک شناسی،نوسان،دینامیک،فیزیک پیش2(موجصوت امواج)،فیزیک نوین(هسته ایاتم)،فیزیک کنکور اکتیو