لیست قیمت محصولات ونوس – دی وی دی های آموزش کنکور ونوس

موسسه ونوس از سال ۱۳۹۰ در شرایطی که عدالت آموزشی در بین داوطلبان کنکور وجود نداشت و داوطلبان با استعداد روستاها و شهرستان های کوچک دسترسی به اساتید مطرح کنکور و مشاورین برجسته نداشتند شروع به کار کرد. ونوس انقلابی به پا کرد که بعدها آثار آن در رتبه های برتر کنکورهای سالیان آتی خود را نشان داد. ما توانستیم کلاس خصوصی بهترین اساتید کنکور را در خانه همه داوطلبان کنکور برگزار کنیم. مدیرعامل موسسه ونوس جناب آقای جعفر کاردار در سال ۱۳۸۹ با وسواس فراوان و با رایزنی های واقعا چالش برانگیز توانستند بهترین اساتید کنکور را راضی کنند تا کلاس خصوصی خود را به شکل دی وی دی های آموزشی برای همه بچه های ایران برگزار کنند. در کنار دسترسی به منابع آموزشی درجه ۱ مشاورین تحصیلی موسسه ونوس که از باتجربه ترین های کنکور می باشد راهنمای مسیر یادگیری داوطلبان می باشند. تمامی دی وی دی های ونوس دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و به شکل کاملا اورجینال و دارای گارانتی تا روز کنکور می باشند.

لیست قیمت محصولات ونوس

قبل از ارائه لیست قیمت محصولات ونوس محصولات موسسه ونوس دو نوع می باشد , محصولات نمایش خانگی که قابل پخش در هر دستگاهی شامل دی وی دی پلیر و لپ تاپ و … می باشد و محصولات کامپکت که در لپ تاپ و کامپیوتر قابل استفاده می باشد.

لیست قیمت محصولات ونوس ( نمایش خانگی ) قیمت ها به تومان می باشد

1هدیه سه روز با ونوس تجربی20 درصدتجربی45,000
2هدیه سه روز با ونوس ریاضی20 درصدریاضی40,000
3هدیه تجربی ویژه + 1 کتاب20 درصدتجربی85,000
4هدیه ریاضی ویژه + 1 کتاب20 درصدریاضی85,000
5هدیه انسانی ویژه20 درصدانسانی85,000
6هدیه تجربی + 1 کتاب20 درصدتجربی65,000
7هدیه ریاضی + 1 کتاب20 درصدریاضی65,000
8هدیه انسانی20 درصدانسانی65,000
9هدیه شیمی آلیهمههمه65,000
10جمع بندی فیزیک دهم+کتابهمههمه530,000
11جمع بندی فیزیک یازدهم+کتابهمههمه600,000
12جمع بندی فیزیک دوازدهم+کتابهمههمه600,000
13جمع بندی شیمی دهمهمههمه300,000
14جمع بندی شیمی یازدهمهمههمه400,000
15جمع بندی شیمی دوازدهمهمههمه400,000
16جمع بندی ریاضی تجربی+کتابهمههمه900,000
17جمع بندی ریاضی انسانی+کتابهمههمه420,000
18جمع بندی زیست دهمهمههمه190,000
19جمع بندی دین و زندگیهمههمه310,000
20جمع بندی زبان انگلیسی+کتابهمههمه485,000
21جمع بندی عربی+کتابهمههمه525,000
22جمع بندی ادبیاتهمههمه465,000
23پک کامل صفر تا صد تجربی + کتابجامعتجربی13,000,000
24پک کامل صفر تا صد ریاضی + کتابجامعریاضی11,600,000
25پک کامل صفر تا صد انسانی + کتابجامعانسانی7,750,000
26پک کامل عمومی صفر تا صد + کتابجامععمومی4,400,000
27پک کامل پروژه 4*3 تجربی + کتابجامعتجربی8,200,000
28پک کامل پروژه 4*3 ریاضی + کتابجامعریاضی7,000,000
29پک کامل پروژه 4*3 انسانی + کتابجامعانسانی5,300,000
30فیزیک رشته تجربی 4*3 + کتابجامعتجربی1,730,000
31فیزیک رشته ریاضی 4*3 + کتابجامعریاضی1,890,000
32زیست رشته تجربی 4*3 + کتابجامعتجربی3,840,000
33ریاضی رشته تجربی 4*3 + کتابجامعتجربی1,600,000
34ریاضی رشته ریاضی 4*3 + کتابجامعریاضی3,870,000
35شیمی رشته تجربی و ریاضی 4*3جامعتجربی ریاضی1,100,000
36اقتصاد رشته انسانی 4*3جامعانسانی1,720,000
37ریاضیات رشته انسانی 4*3 + کتابجامعانسانی1,100,000
38عربی اختصاصی رشته انسانی 4*3 + کتابجامعانسانی870,000
39علوم و فنون رشته انسانی 4*3جامعانسانی760,000
40عمومی ادبیات 4*3جامععمومی820,000
41عمومی دین و زندگی 4*3جامععمومی730,000
42عمومی عربی 4*3جامععمومی950,000
43عمومی زبان 4*3 + کتابجامععمومی530,000
44سال دهم تجربی 4*3 +کتابدهمتجربی3,020,000
45سال یازدهم تجربی 4*3 +کتابیازدهمتجربی3,500,000
46سال دوازدهم تجربی 4*3 +کتابدوازدهمتجربی4,840,000
47سال دهم رشته ریاضی 4*3 +کتابدهمریاضی3,000,000
48سال یازدهم رشته ریاضی 4*3 +کتابیازدهمریاضی2,800,000
49سال دوازدهم رشته ریاضی 4*3 +کتابدوازدهمریاضی4,200,000
50سال دهم رشته انسانی 4*3 +کتابدهمانسانی1,950,000
51سال یازدهم رشته انسانی 4*3 +کتابیازدهمانسانی3,500,000
52سال دوازدهم رشته انسانی 4*3 +کتابدوازدهمانسانی2,100,000
53فیزیک دهم رشته تجربی و ریاضی + کتابدهمتجربی ریاضی830,000
54فیزیک دهم ترمودینامیک رشته ریاضیدهمریاضی160,000
55فیزیک یازدهم رشته تجربی و ریاضی+ کتابیازدهمتجربی ریاضی760,000
56فیزیک دوازدهم رشته تجربی و ریاضی+ کتابدوازدهمتجربی ریاضی1,300,000
57مجموعه کامل فیزیک رشته تجربی + کتابجامعتجربی2,890,000
58مجموعه کامل فیزیک رشته ریاضی + کتابجامعریاضی3,050,000
59ریاضی دهم تجربی + کتابدهمتجربی445,000
60ریاضی یازدهم تجربی + کتابیازدهمتجربی455,000
61ریاضی دوازدهم تجربی + کتابدوازدهمتجربی870,000
62احتمال تجربی + کتابجامعتجربی220,000
63آمار تجربی + کتابجامعتجربی445,000
64هندسه یازدهم تجربی + کتابیازدهمتجربی325,000
65مجموعه کامل ریاضی رشته تجربی + کتابجامعتجربی2,760,000
66ریاضی دهم رشته ریاضی + کتابدهمریاضی380,000
67حسابان 1 یازدهم رشته ریاضی + کتابیازدهمریاضی380,000
68حسابان 2 دوازدهم رشته ریاضی + کتابدوازدهمریاضی650,000
69احتمال رشته ریاضی+ کتابجامعریاضی220,000
70آمار رشته ریاضی + کتابجامعریاضی445,000
71هندسه دهم رشته ریاضی+ کتابدهمریاضی520,000
72هندسه یازدهم رشته ریاضی+ کتابیازدهمریاضی490,000
73هندسه دوازدهم رشته ریاضی + کتابدوازدهمریاضی825,000
74ریاضیات گسسته (گراف) رشته ریاضیدوازدهمریاضی405,000
75مجموعه کامل ریاضی رشته ریاضی + کتابجامعریاضی4,315,000
76ریاضی دهم(انسانی)  + کتابدهمانسانی450,000
77ریاضی یازدهم(انسانی) + کتابیازدهمانسانی300,000
78ریاضی دوازدهم(انسانی) + کتابxxxانسانی350,000
79مجموعه کامل ریاضی رشته انسانی + کتابxxxانسانی1,100,000
80شیمی دهمدهمتجربی ریاضی870,000
81شیمی یازدهمیازدهمتجربی ریاضی730,000
82شیمی دوازدهم + کتابدوازدهمتجربی ریاضی730,000
83مجموعه کامل شیمی + کتابجامعتجربی ریاضی2,330,000
84زیست دهم + کتابدهمتجربی850,000
85زیست یازدهم + کتابیازدهمتجربی800,000
86زیست دوازدهمدوازدهمتجربی1,050,000
87زیست ژنتیک یازدهمیازدهمتجربی340,000
88زیست گیاهی جامع + کتابجامعتجربی800,000
89مجموعه کامل زیست شناسی جامع + کتابجامعتجربی3,840,000
90علوم و فنون دهمدهمانسانی220,000
91علوم و فنون یازدهمیازدهمانسانی310,000
92علوم و فنون دوازدهمدوازدهمانسانی230,000
93مجموعه کامل علوم و فنونجامعانسانی760,000
94مجموعه کامل اقتصادجامعانسانی1,720,000
95عربی تخصصی دهم + کتابدهمانسانی380,000
96عربی تخصصی یازدهمیازدهمانسانی270,000
97عربی تخصصی دوازدهمدوازدهمانسانی220,000
98مجموعه کامل عربی تخصصیجامعانسانی870,000
99ادبیات دهم استاد آباندهمعمومی470,000
100ادبیات یازدهم استاد آبانیازدهمعمومی480,000
101ادبیات دوازدهم استاد آباندوازدهمعمومی520,000
102مجموعه کامل ادبیات استاد آبانجامععمومی1,470,000
103عربی دهم + کتابدهمعمومی480,000
104عربی یازدهم + کتابیازدهمعمومی450,000
105عربی دوازدهم + کتابدوازدهمعمومی390,000
106مجموعه کامل عربی عمومی + کتابجامععمومی1,320,000
107دین و زندگی دهمدهمعمومی380,000
108دین و زندگی یازدهمیازدهمعمومی370,000
109دین و زندگی دوازدهمدوازدهمعمومی320,000
110مجموعه کامل دین و زندگیجامععمومی1,070,000
111زبان دهم + کتابدهمعمومی350,000
112زبان یازدهم + کتابیازدهمعمومی360,000
113زبان دوازدهم + کتابدوازدهمعمومی530,000
114مجموعه کامل زبان + کتابجامععمومی1,240,000
115شیمی نهمنهم 465,000
116ریاضی نهم استاد اردستانینهم 855,000
117ریاضی نهم استاد بناپورنهم 730,000
118فیزیک علوم نهمنهم 390,000
119فارسی نهمنهم 390,000
120زبان انگلیسی نهمنهم 700,000
121ریاضی هشتم استاد هادیانهشتم 700,000
122ریاضی هشتم استاد (خانم) محسن خواههشتم 590,000
123زیست علوم هشتمهشتم 545,000
124فیزیک علوم هشتمهشتم 390,000
125شیمی علوم هشتمهشتم 390,000
126زبان انگلیسی هشتمهشتم 390,000
127ریاضی هفتم استاد هادیانهفتم 700,000
128ریاضی هفتم استاد (خانم) محسن خواههفتم 590,000
129زیست علوم هفتم استاد صادقی پناههفتم 390,000
130زیست علوم هفتم استاد جهانیهفتم 700,000
131فیزیک علوم هفتمهفتم 390,000
132شیمی علوم هفتمهفتم 390,000
133ریاضی ششم استاد یاقوتیششم 590,000
134ریاضی پنجم استاد یاقوتیپنجم 540,000
135درک عمومی ریاضی و فیزیک هنرکارشناسیهنر345,000
136ترسیم فنی هنرکارشناسیهنر405,000
137جزوه مشترک درک عمومی ریاضی و ترسیم فنی هنرکارشناسیهنر100,000
138خواص مواد هنرکارشناسیهنر420,000
139خلاقیت تصویری و تجسمی هنر + کتابکارشناسیهنر1,000,000
140خلاقیت نمایشی (سینما) هنرکارشناسیهنر330,000
141درک عمومی هنر (دوره مقدماتی) هنرکارشناسیهنر345,000
142مشاوره تحصیلی (گروه هنر)کارشناسیهنر80,000
143 انگیزش و هیجانارشدروانشناسی465,000
144روانشناسی فیزیولوژیکارشدروانشناسی1,100,000
145آسیب شناسی روانی و کودکان استثنائیارشدروانشناسی1,550,000
146علم النفسارشدروانشناسی280,000
147آزمون های روانیارشدروانشناسی310,000
148شخصیتارشدروانشناسی590,000
149روانشناسی عمومیارشدروانشناسی855,000
150روانشناسی تربیتیارشدروانشناسی775,000
151روانشناسی رشد+کتابارشدروانشناسی730,000
152روانشناسی بالینی + کتابارشدروانشناسی870,000
153نظریه روان درمانیارشدروانشناسی500,000
154زبان تخصصی روانشناسی (تست و تشریحی)ارشدروانشناسی930,000
155روش تحقیق و آمارارشدروانشناسی1,130,000
156آمار و احتمال  ارشد و دکتریارشدروانشناسی930,000
157استعداد تحصیلی کارشناسی ارشدارشدروانشناسی775,000
158ریاضی مدیریتارشدمدیریت980,000
159نظریه های مدیریتارشدمدیریت825,000
160اقتصاد خرد وکلان مدیریتارشدمدیریت545,000
161تحقیق در عملیات  مدیریتارشدمدیریت900,000
162زبان عمومی+کتابارشدمدیریت500,000
163ریاضی حسابداریارشدحسابداری980,000
164حسابداری مالی حسابداریارشدحسابداری1,750,000
165حسابداری صنعتی حسابداریارشدحسابداری1,300,000
166حسابرسی حسابداریارشدحسابداری205,000

نحوه خرید محصولات از موسسه ونوس

شما می توانید با دفتر موسسه ونوس به شماره  ۰۲۱۶۶۴۲۶۰۰۰ تماس بگیرید و با مشاوران ارشد موسسه ونوس در ارتباط باشید و یا نام محصول مورد نظر خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۳ اس ام اس کنید و در نهایت به صورت آنلاین از سایت رسمی موسسه ونوس اقدام به خرید این محصولات نمایید.