شیمی یازدهم- استاد مهرپور

بدون امتیاز 0 رای
730,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

  • تعداد DVD : ۲
  • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
  • گرایش : تجربی
0
730,000 تومان

شیمی دهم استاد مهرپور

بدون امتیاز 0 رای
870,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

  • تعداد DVD : ۲
  • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
  • گرایش : تجربی
0
870,000 تومان

شیمی دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
730,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

  • تعداد DVD : ۲
  • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
  • گرایش : تجربی
0
730,000 تومان