بسته جامع شیمی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,600,000 تومان

جادوی ریاضی در شیمی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد مهرپور یکی از…

450,000 تومان

جدول تناوبی و آرایش الکترونی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد رادمان‌مهر یکی از…

450,000 تومان

جزوه مشترک (تابع-حد-مثلثات)

بدون امتیاز 0 رای
50,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته کامل ریاضی حرف آخر به همراه کلاس آنلاین مکمل و تثبیت ذهنی…

50,000 تومان

جمع بندی دوسالانه ریاضی تجربی 98 و 99

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته کامل ریاضی حرف آخر به همراه کلاس آنلاین مکمل و تثبیت ذهنی…

550,000 تومان

جمع بندی دوسالانه شیمی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد رادمان‌مهر یکی از…

350,000 تومان

جمع بندی ریاضیات

بدون امتیاز 0 رای
1,050,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بسته کامل ریاضی حرف آخر به همراه کلاس آنلاین مکمل و تثبیت ذهنی…

1,050,000 تومان

جمع بندی شیمی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد رادمان‌مهر یکی از…

550,000 تومان