بسته جامع شیمی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,200,000 تومان

بسته جامع شیمی پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,200,000 تومان

بسته جامع شیمی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,600,000 تومان

بسته جامع شیمی پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,600,000 تومان

بسته جامع شیمی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع شیمی ونوس یا اسنایپر شیمی ونوس توسط استاد استاد رحیم یکی…

1,200,000 تومان

بسته جامع شیمی پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ بهبود بهره وری خود را، انجام کارها، و پیدا کردن زمان بیشتری…

1,200,000 تومان

بسته جامع فیزیک دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع فیزیک رشته تجربی ونوس شامل پکیج‌های فیزیک دهم، یازدهم و…

1,200,000 تومان

بسته جامع فیزیک دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره جامع فیزیک رشته تجربی ونوس شامل پکیج‌های فیزیک دهم، یازدهم و…

1,200,000 تومان