ریاضیات گسسته دوازدهم- رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
405,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
1
405,000 تومان

حسابان ۱ یازدهم- رشته ریاضی

بدون امتیاز 0 رای
380,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
380,000 تومان

ریاضی دهم- رشته انسانی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
450,000 تومان

هنر (خواص مواد)

بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
420,000 تومان

هنر (خلاقیت تصویری و تجسمی)

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
1,000,000 تومان

هنر (ترسیم فنی)

بدون امتیاز 0 رای
405,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
405,000 تومان

هنر (درک عمومی ریاضی و فیزیک)

بدون امتیاز 0 رای
345,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
345,000 تومان

هنر (خلاقیت نمایشی-سینما)

بدون امتیاز 0 رای
330,000 تومان

استاد : دکتر مهدی آرامفر

ویژگی های محصول

 • تعداد DVD : ۲
 • رشته : زیست شناسی دهم (ویرایش جدید)
 • گرایش : تجربی
0
330,000 تومان