10% off
فیزیک نوسان بخش 2

فیزیک نوسان بخش 2

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000

فیزیک حرکت نوسانی و امواج دوازدهم قسمت دوم اموزش مفهومی و ر..

10% off
فیزیک نوسان بخش 1

فیزیک نوسان بخش 1

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000

فیزیک دوازدهم فصل نوسان بخش اول تدریس استاد یحیوی شامل ۷ دی ..

10% off
فیزیک اتم و هسته

فیزیک اتم و هسته

DVD:118,80054,000
دانلود:118,80036,000

نظریه کوانتومی کمیت کوانتومی

10% off
فیزیک حرکت شناسی

فیزیک حرکت شناسی

DVD:257,400117,000
دانلود:257,40078,000

فیزیک حرکت شناسی دوازدهم ( مهندس یحیوی ) فیزیک درس عمومی گر..

10% off
فیزیک دینامیک ذره و حرکت دایره ای

فیزیک دینامیک ذره و حرکت دایره ای

DVD:257,400117,000
دانلود:257,40078,000

نام محصول : فیزیک دینامیک دوازدهم مبحث دینامیک ذره و حرکت دا..

10% off
فیزیک

فیزیک

DVD:257,400117,000
دانلود:257,40078,000

۱۱ حلقه دی وی دی ویژه رشته : تجربی و ریاضی مدرس : استاد ..

10% off
فارسی ترم 2

فارسی ترم 2

DVD:267,300121,500
دانلود:267,30081,000

بسته آموزشی فارسی دوازدهم (ترم دوم) این بسته آموزشی شامل ۱۰..

10% off
فارسی ترم 1

فارسی ترم 1

DVD:267,300121,500
دانلود:267,30081,000

تعداد DVD : 13 ساعت : ۱۳ رشته : عمومی استاد : دکتر احمد سبحا..

10% off
فارسی

فارسی

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000

ویژه رشته : عمومی ۸ حلقه دی وی دی مدرس : استاد علی آبان

10% off
فارسی

فارسی

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00060,000

۸ حلقه دی وی دی ویژه رشته : عمومی مدرس : استاد علی آبان