10% off
فیزیک دوازدهم نوسان بخش 2

فیزیک دوازدهم نوسان بخش 2

DVD:346,500157,500
دانلود:346,50060,000

<div>1فیزیک حرکت نوسانی و امواج دوازدهم قسمت دوم اموزش مفهوم..

10% off
فیزیک دوازدهم نوسان بخش 1

فیزیک دوازدهم نوسان بخش 1

DVD:346,500157,500
دانلود:346,50060,000

فیزیک دوازدهم فصل نوسان بخش اول تدریس استاد یحیوی شامل ۷ دی ..

10% off
فیزیک دوازدهم اتم و هسته

فیزیک دوازدهم اتم و هسته

DVD:214,50097,500
دانلود:214,50036,000

نظریه کوانتومی کمیت کوانتومی

10% off
فیزیک دوازدهم دینامیک ذره و حرکت دایره ای

فیزیک دوازدهم دینامیک ذره و حرکت دایره ای

DVD:445,500202,500
دانلود:445,50078,000

نام محصول : فیزیک دینامیک دوازدهم مبحث دینامیک ذره و حرکت دا..

10% off
فارسی ترم 2-دوازدهم

فارسی ترم 2-دوازدهم

DVD:495,000225,000
دانلود:بزودی

بسته آموزشی فارسی دوازدهم (ترم دوم) این بسته آموزشی شامل ۱۰..

10% off
فارسی ترم 1-دوازدهم

فارسی ترم 1-دوازدهم

DVD:495,000225,000
دانلود:بزودی

تعداد DVD : 13 ساعت : ۱۳ رشته : عمومی استاد : دکتر احمد سبحا..

10% off
فارسی دوازدهم

فارسی دوازدهم

DVD:198,00090,000
دانلود:بزودی

۸ حلقه دی وی دی ویژه رشته : عمومی مدرس : استاد علی آبان

10% off
هنر تست زنی فارسی دهم

هنر تست زنی فارسی دهم

DVD:330,000150,000
دانلود:330,00060,000

ویژه رشته : عمومی ۸ حلقه دی وی دی مدرس : استاد علی آبان

10% off
هنر تست زنی لغات فارسی دوازدهم

هنر تست زنی لغات فارسی دوازدهم

DVD:198,00090,000
دانلود:198,00036,000

۴ حلقه دی وی دی ویژه رشته : عمومی مدرس : استاد علی آبان

10% off
هنر تست زنی قرابت فارسی دوازدهم

هنر تست زنی قرابت فارسی دوازدهم

DVD:181,50082,500
دانلود:بزودی

۴ حلقه دی وی دی ویژه رشته : عمومی مدرس : استاد علی آبان