سالار فرضی

مدرس زیست شناسی

درباره استاد:

سوابق تحصیلی: رتبه ۸۲ کنکور تجربی، فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی  از دانشگاه سراسری تبریز

سوابق کاری: استاد زیست رتبه های ۳،۷،۹،۱۱ کنکور تجربی، مدرس و بنیان گذار مجموعه آموزشگاه های پزشکان برتر تبریز

دوره های ارائه شده توسط این مدرس