نسرین جعفری

مدرس اقتصاد

درباره استاد:

 

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

اقتصاد پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
1,500,000 تومان