محمد نوکنده

مدرس فیزیک

درباره استاد:

سوابق تحصیلی: فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف، کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی

سوابق کاری: مدرس بهترین مدارس تهران، استاد پروازی شهرهای اصفهان و تبریز و اهواز

سابقه ی تالیف: تخته سیاه خیلی سبز اندیشه فائق

بیوگرافی

محمد نوکنده زاده شد در شهر تهران و دانش آموخته …

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

بسته جامع فیزیک دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان

بسته جامع فیزیک دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان
1,600,000 تومان

بسته جامع فیزیک یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

بسته جامع فیزیک یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

بسته جامع فیزیک دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

بسته جامع فیزیک دهم

بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان
1,200,000 تومان

جمع بندی فیزیک پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
650,000 تومان

جمع بندی فیزیک پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
650,000 تومان
650,000 تومان