احمد سبحانی

مدرس ادبیات فارسی

درباره استاد:

سوابق تحصیلی: دکتراى زبان و ادبیات فارسى از دانشگاه علامه طباطبایى

سوابق کاری: طراح آزمون هاى نهایى وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۰ دوره طراحى، بازنگر کنکور سراسرى سال ۱۳۹۰، مؤلف بیش از۳۰ عنوان کتاب در نشریه ها مانند خیلی سبز، اندیشه سازان ، مبتکران ، مرآت ، نوبل ، گنجینه دانش ، سامان دانش ومدرس مدارس استعدادهاى درخشان (تیزهوشان )، مدرس و کارشناس برنامه های مختلف تلویزیونی ، مدرس فیلم های آموزش موسسه ونوس برترین موسسه کنکوری ایران